Mapa dojazdu Napisz email Zadzwoń

Informujemy !

               Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Bełchatowie niniejszym zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w sprawie połączenia Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt KSH w drodze przeniesienia całego majątku Przedsiębiorstwa Komunalnego ”SANIKOM” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Faustyny Kowalskiej 9, KRS 0000105360 - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego ( Spółka przejmowana ) na Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Czyżewskiego 7 ( Spółka przejmująca) na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 sierpnia 2016 r.

               W związku z powyższym z dniem 31.12.2016 roku PGM Spółka z o. o. z siedzibą Zarządu przy ul. Czyżewskiego 7 w Bełchatowie wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przejmowanej Spółki z o. o. SANIKOM (sukcesja uniwersalna praw i obowiązków).

 

 www.pgmbelchatow.com

pgm.jpg

Nasza oferta

Informacje

Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż z dniem 1 czerwca br. Zarząd wraz z administracją Spółki zmienił dotychczasową siedzibę przy ul. Staszica 5 na ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9. Jednocześnie informujemy o nowych numerach telefonów: (044) 632-36-17 oraz (044) 632-26-63.

 

29 września 2016 r. w Bełchatowie przedstawiciele zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego "SANIKOM" Sp. z o.o. podpisali Plan Połączenia Spółek. Treść tego dokumentu wraz z załącznikami dostępna jest w dziale Aktualności.

Mapa dojazdu