Mapa dojazdu Napisz email Zadzwoń

Utrzymanie czystości i porządku

Usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku obejmują:

  • usuwanie nieczystości stałych z załadunkiem ręcznym

  • bieżące utrzymanie czystości i porządku w parkach, zieleńcach i placach, itp. poprzez zamiatanie ciągów pieszych żwirowych i z kostki brukowej, usuwanie nieczystości z koszy na odpady, usuwanie zanieczyszczeń z trawników, kwietników oraz obiektów pergoli, usuwanie zabrudzeń i napisów
    z urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie powierzonym opiece, mycie urządzeń i wyposażenia. Utrzymywanie w czystości i w należytym stanie technicznym i estetycznym wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie powierzonym w opiekę, takich jak: ławki, obudowy i wkłady do koszy na odpady, pergole śmietnikowe wraz z wyposażeniem, wiaty przystankowe, kraty na pnącza, kabiny sanitarne, tablice pamiątkowe, ogrodzenia terenów, itp.

  • bieżące usuwanie odpadów komunalnych lekkich (papier, folia, tektura, gałęzie, itp.) rozproszonych na terenie powierzonym w opiekę

  • ręczne zamiatanie ulic i terenów w obrębie pasów drogowych

  • zamiatanie mechaniczne ulic

  • likwidację dzikich wysypisk